Πιλοποιείο Πουλόπουλου

Ιδού οι εγκαταστάσεις του Πιλ-Πουλ (Πιλοποιείο Η. Πουλόπουλου) στο Θησείο. Ενδιαφέρον έχει και η εσωτερική αυλή του εργοστασίου, η οποία μας δίνει μια καλή αίσθηση του δυναμικού παραγωγής της πρότυπης αυτής μονάδας, που πρόσφερε ευρωπαϊκού τύπου καπέλα στους Αθηναίους της Belle Époque και του Μεσοπολέμου.