Ο Πειραιάς το 1852

Μια ωραία άποψη του λιμανιού του Πειραιά κατά το 1852.