Ταμειακή μηχανή του Μεσοπολέμου

Η λέξη «κοντάν» που φαίνεται στο πάνω μέρος της μηχανής  είναι γαλλική. «Argent content» αποκαλούσαν παλιά τα μετρητά. Εξ ου και το καθ’όλα επίκαιρο ποιηματάκι εποχής…

«Και όσοι εκ των φίλων μας και ανταποκριτών μας
επιθυμούν το φλογερόν ημερολόγιόν μας
όσο μπορούν πιο γρήγορα να μας το αναγγείλουν
συνάμα δε και την τιμήν αρζάν κοντάν να στείλουν
διότι τώρα, που παντού, ακούεται κανόνι
χέρι με χέρι έκαστος οφείλει να πληρώνη»

Εξυπακούεται ότι αναφερόμαστε στο ημερολόγιο για το 2013 από τις εκδόσεις «Ωκεανίδα» με τίτλο: «Αναμνήσεις μιας άλλης εποχής», που θα βρείτε σε όλα τα καλά βιβλιοπωλεία.