αφιέρωμένο σ'όλους τους σημερινούς μαθητές, με την ευχή να εκτιμήσουν περισσότερο το θείο δώρο