Η Πυροσβεστική Υπηρεσία τα πρώτα χρόνια λειτουργίας της