Αμερικάνικο Σύστημα Διαφήμισης

Προξενεί εντύπωση η ποικιλότητα διαφημιστικών μέσων που χρησιμοποιούσαν οι διαφημιστικές εταιρείες, ήδη από το 1925