Καθαρκτικόν που εγγυάται θεραπεία, όχι ομορφιά!

Όλα τα έχουμε δει στις διαφημίσεις, αλλά να διαφημίζεται καθαρκτικό που υπόσχεται ομορφιά… ε, αυτό παραπάει. («Η Ελληνική», 1934)