Όμορφη φωτογραφία του Άλσους Παγκρατίου

κάπου το 1925