Η ευθιξία της γεροντοκόρης

Αγαπημένο θέμα των γελοιογραφιών εκείνης της εποχής (1932)