Πρωτότυπη προβολή του Θεάτρου Αλίκη

Από τα «Αθηναϊκά Νέα» του 1936