Κειμενογραφία για βραβείο... σχεδόν

Παρμένο από τον «Αριστοφάνη» (1885), μικρή είδηση σχετικά με ακόμη πιο μικρό ατύχημα. Κειμενογραφία για βραβείο!