Προχωρημένη αφίσα του 1900!

Εδώ δεν πρωταγωνιστεί ο φουστανελάς, αλλά η αφίσα της Benedictine, έτος 1900 παρακαλώ.