Η Αίγινα τα παλιά τα χρόνια

Λίγα πράγματα άλλαξαν από τότε (Φωτογραφία: Αρχείο ΕΛΙΑ)