Διαρρήκτες... με το πάσο τους

Φαίνεται στην Ελλάδα του «Δυστυχώς επτωχεύσαμεν» (1932) οι κλέφτες είχαν εκτραχυνθεί ελαφρώς!