Ο μεγαλύτερος ανθοπώλης της Παλιάς Αθήνας

Ο Φλεριανός με τις δημιουργίες του στόλιζε τα καλύτερα σπίτια - 1925