Τα παιδιά που ξεχωρίζουν ντύνονται στου Χρυσικόπουλου

Καταχώριση του 1934