Ταμειακή από τα πολύ παλιά...

Γελάτε όσο θέλετε, αλλά τη δουλειά της την έκανε!