Ο μπόγιας του 1933

Ιδού και ο «μπόγιας» του 1933 με δυο γλυκούληδες φιλοξενούμενους…