αγγλικά αδιάβροχα PREMIER

Φθινόπωρο και βροχή, και τα αδιάβροχα σε πρώτη ζήτηση (1937)