«Το μινόρε της ταβέρνας» - του Π.Τούντα, με τους Στρ.Παγιουμτζή & Ν.Καλέλλη