«Φύλαξε κάτι και για μένα» - Σοφία Βέμπο (1936)

http://www.youtube.com/watch?v=zw5AN2GFKOY