Η καθημερινή ζωή στο ιστορικό κέντρο της Παλιάς Αθήνας