Περιήγηση στην Παλιά Αθήνα του 19ου και 20ού αιώνα