Παλιοί θησαυροί

Περιμένουμε και τα δικά σας ενθυμήματα από την Παλιά Αθήνα. Υποσχέσεις που αντάλλαξαν παράνομα ζευγαράκια, παράπονα προς υπουργούς κι αξιωματούχους, ανακοινώσεις για νέα καταστήματα, επιστολές, αγγελίες, φωτογραφίες επίπλων κι αντικειμένων και άλλα κειμήλια.