Μουσική της εποχής

"Σουξέ" της Παλιάς Αθήνας που χρησιμοποιήθηκαν για κόρτε και καντάδες, στη διασκέδαση των νέων της εποχής, στις ταβέρνες και τα νυχτερινά κέντρα.