Βιβλιογραφία 1ου βιβλίου

Η βιβλιογραφία του βιβλίου "Η Παλιά Αθήνα ζει, γλεντά, γεύεται 1834-1938".