Βιβλιογραφία για την "Παλιά Αθήνα"

About, Edmond, Grèce Contemporaine, Αθήνα 1854 (κυκλοφορεί και στην ελληνική έκδοση με τίτλο Η Ελλάδα του Όθωνος, εκδ. Τολίδη, Αθήνα 1972)
Britsch, Amédée, La jeune Athènes, Libr. Plou, Paris 1910
Dalby, Andrew, Σειρήνεια δείπνα, εκδ. Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ηράκλειο 2000
Guides Joanne, Athènes et ses environs, εκδ. Hachette et Cis, Paris 1888-1889
Tuckerman, Charles, The Greeks of to-day, Ν. Υόρκη 1872 (μεταφράστηκε και κυκλοφόρησε στην Ελλάδα από τον Α. Ζυγομαλά με τίτλο Οι Έλληνες της Σήμερον, Αθήνα 1875)
Αθάνατος, Κώστας, Ταξείδι στην παλιά Αθήνα, εκδ. Δήμος Αθηναίων, Αθήνα 1991
Άννινος, Μπάμπης, Αι Αθήναι του 1850, εκδ. Γαλαξίας, Αθήνα 1971
Αρσένη, Κυριακή, Η Αθήνα του μεσοπολέμου μέσα από φωτογραφίες του Π. Πουλίδη, εκδ. Εμπορική Τράπεζα, Αθήνα 2004
Αττικός, Βασίλης, Εύθυμη ηθογραφία της Παλιάς Αθήνας, Αθήνα 1951
–, Εύθυμες εικόνες της Παληάς Αθήνας, Αθήνα 1955
Βερβενιώτης, Αντώνιος, Η Αθήνα το 1900, εκδ. Βερβενιωτείου Σχολής, Αθήνα 1963
Βερέμης, Θάνος - Κολιόπουλος, Γιάννης, Ελλάς, η σύγχρονη συνέχεια από το 1821 μέχρι σήμερα, εκδ. Καστανιώτη, Αθήνα 2006
Βλάχος, Άγγελος, Μεγάλη Βρεταννία, ένα ξενοδοχείο σύμβολο, εκδ. Κέρκυρα, Αθήνα 2003
Γάριος, Τηλέμαχος, Αθήνα και πάλι Αθήνα, εκδ. Βασδέκη, Αθήνα 1984
Δημητριάδης, Κώστας, Παληές Γειτονιές, εκδ. Μ. Σαλίβερου, Αθήνα 1946
–, Η Αθήνα που ζήσαμε, εκδ. Βιβλιοθήκη Εστίας, Αθήνα 1950
–, Ένας Αιώνας Ρωμαντισμού, εκδ. Βιβλιοθήκη Εστίας, Αθήνα 1970
Ζύγουρας, Ξενοφών, Ο αληθής πρακτικός βίος του εμπόρου, Κωνσταντινούπολις 1873
Ηλιόπουλος, Διονύσιος, Εν Αθήναις κάποτε, εκδ. Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 2000
Καιροφύλας, Γιάννης, Η Αθήνα και οι Αθηναίες, εκδ. Φιλιππότη, Αθήνα 1982
–, Η Αθήνα και οι Αθηναίοι, 1834-1934, Αθήνα 1978
–, Η Αθήνα και οι Αθηναίοι, τόμος Β, εκδ. Φιλιππότη, Αθήνα 1981
–, Η Ρομαντική Αθήνα, εκδ. Φιλιππότη, Αθήνα 1987
–, Η Αθήνα της Μπελ Επόκ, εκδ. Φιλιππότη, Αθήνα 1983
–, Η Αθήνα του μεσοπολέμου, εκδ. Φιλιππότη, Αθήνα 1984
–, Η Αθηναϊκή Αποκριά, εκδ. Φιλιππότη, Αθήνα 1990
-, Οι έμποροι των Αθηνών, εκδ. Φιλιππότη, Αθήνα 1999
–, Περπατώντας στους δρόμους της Αθήνας, εκδ. Φιλιππότη 2008
Καμπούρογλου, Δημήτρης, Τοπωνύμια παράδοξα, εκδ. Κολλάρος, Βιβλιοθήκη της Εστίας, Αθήνα 1920
–, Αι παλαιαί Αθήναι, εκδ. Καραβία, Αθήνα 1922
–, Απομνημονεύματα μιας μακράς ζωής 1852-1932, εκδ. Καραβία, Αθήνα 1985
Κανδήλης, Ιωάννης, Η Αθήνα όπως την έζησα και την εγνώρισα, εκδ. Τ. Πιτσιλός, Αθήνα 1987
Καρυκόπουλος, Πάνος, Αθήνα, το χωριό που έγινε πρωτεύουσα, Αθήνα 1971
Λαμπίκης, Δημήτρης, Απ’ όσα βλέπουμε στην Αθήνα, εκδ. Γ. Βασιλείου, Αθήνα 1930
Λάμπρου, Γιάννης, Οδός Αιόλου, εκδ. Δήμος Αθηναίων, Αθήνα 2002
Λέκκας, Νικόλαος, Η ξενοδοχία παρ’ έλλησιν, Αθήνα 1924
Μακρίδης, Χρήστος, Οδηγός της Ελλάδος, Αθήνα 1899
Μαρκεζίνης, Σπύρος, Πολιτική Ιστορία της Ελλάδος, (τόμοι 1, 3, 4), εκδ. Πάπυρος, Αθήνα 1968
Μαρκογιάννη, Μαρία, Ματιές στην Αθήνα που έφυγε, εκδ. Φιλιππότη, Αθήνα 1995
Ματθαίου, Άννα (επιμ.), Η Μαγειρική μεταφρασθείσα εκ του ιταλικού εν Σύρα 1828, εκδ. ΕΛΙΑ, Αθήνα 1988
Μητσάκης, Μιχαήλ, Φιλολογικά Έργα, τόμος Ι, εκδ. Τύπος, Αθήνα 1921
–, Φιλολογικά Έργα, τόμος ΙΙ, εκδ. Αθηναϊκό Βιβλιοπωλείο, Αθήνα 1922
–, Εις Αθηναίος Χρυσοθήρας (Αθηναϊκαί σελίδες 1887-1893), εκδ. Γαλαξίας, Αθήνα 1971
Μιχελή, Λίζα, Η Αθήνα των Ανωνύμων, Αθήνα 1990
Μπίρης, Κώστας, Εις την Αιολικήν οδόν κατά το 1863, Αθήνα 1939
–, Αι Αθήναι από τον 19ον εις τον 20όν αιώνα, εκδ. Καθιδρύματος Πολεοδομίας και Ιστορίας των Αθηνών, Αθήνα 1966
Νατσούλης, Τάκης, Λέξεις και φράσεις παροιμιώδεις, Αθήνα 1978
Νταβίντοφ, Βλαδίμηρος, Οδοιπορικαί σημειώσεις, μετάφραση Κ. Παλαιολόγου, Κωνσταντινούπολις 1835
Παπαγεωργίου, Στέφανος - Πεπελάση-Μινόγλου, Ιωάννα, Τιμές και Αγαθά στην Αθήνα (1834), εκδ. Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, Αθήνα 1988
Παπαϊωάννου, Θανάσης, Ενθύμιον Αθηνών, εκδ. Γνώση, Αθήνα 1984
Παπακώστας, Γιάννης, Φιλολογικά Σαλόνια και καφενεία της Αθήνας, εκδ. Βιβλιοθήκη της Εστίας, Αθήνα 1991
Πετρόπουλος, Ηλίας, Ο τουρκικός καφές εν Ελλάδι, εκδ. Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 1979
Πίττας, Γιώργος, Η Αθηναϊκή Ταβέρνα, εκδ. Ίνδικτος, Αθήνα 2009
Πύρλας, Ιωάννης, Συνέκδημος Υγιεινή προς χρήσιν εκάστου, Αθήνα 1864
Ροδής, Στέφανος, Τύποι της Αθήνας, Αθήνα (χ.χ.)
Ροΐδης, Εμμανουήλ, Περίπατοι εις τας Αθήνας, Αθήνα 1896
–, Αθησαύριστα κείμενα 1882-1885, εκδ. Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, Αθήνα 2005
Σιταράς, Θωμάς, Η Παλιά Αθήνα ζει, γλεντά, γεύεται 1834-1938, εκδ. Ωκεανίδα, Αθήνα 1911
Σκαλτσά, Ματούλα, Κοινωνική ζωή και Δημόσιοι χώροι κοινωνικών συναθροίσεων στην Αθήνα του 19ου Αιώνα, Διδακτορική διατριβή για το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (1983)
Σκιαδάς, Ελευθέριος, Ιστορικό διάγραμμα των Δήμων της Ελλάδος, 1833-1912, Αθήνα 1993
-, Ο Ποιητής του κάρρου: Παναγιώτης Ν. Θεοδοσίου, εκδ. Σύγχρονοι Ορίζοντες, Αθήνα 2011
Σκουμπουρδή, Άρτεμις, Καφενεία της παλιάς Αθήνας, εκδ. Δήμος Αθηναίων, Αθήνα 2000
Σουρμελής, Διονύσιος, Ιστορία των Αθηνών, εκδ. Ν. Νίκας, Αθήνα 1853
Σπαθάρης, Σωτήρης, Απομνημονεύματα και η τέχνη του Καραγκιόζη, εκδ. Οδυσσέας (3η έκδοση), Αθήνα 1978
Σπανδώνης, Γιάννης, Η Αθήνα της Belle Époque, εκδ. Πατάκης, Αθήνα 2007
Στασινόπουλος, Επαμεινώνδας, Η Αθήνα του περασμένου Αιώνα (1830-1900), Αθήνα 1963
Τομανάς, Κώστας, Οι ταβέρνες της παλιάς Θεσσαλονίκης, εκδ. Εξάντας, Αθήνα 1991
Φωτόπουλος, Διονύσης, Το Ένδυμα στην Αθήνα στο γύρισμα του 19ου Αιώνα, εκδ. ΕΛΙΑ, Αθήνα 1999