Αναφορά λοχία

Την αναφορά τούτη μας την έστειλα ο Α.Π. από την περιοχή της Καλλιθέας. Σας ευχαριστούμε θερμά.