Βιβλιογραφία

Η βιβλιογραφία του βιβλίου «Πόθοι και πάθη στην Παλιά Αθήνα, 1834-1938».