Εσείς είστε... χαριτόφρουτος?! Αν ναι, απαντήστε στην αγγελία

Να μια νεαρά που ψάχνει να παντρευτεί και φαίνεται πως ξέρει ακριβώς τι ζητά. Πολύ προχωρημένη αγγελία, αν σκεφτεί κάποιος ότι είναι του 1898 (εφημερίδα «Πινακωτή»)!

Μας την έστειλε η φίλη μας Χ.Α. από τα Ιωάννινα. Την ευχαριστούμε θερμά.