Λικέρ Βενεδικτίνη

Δεν είναι τόσο ο φουστανελάς που προξενεί εντύπωση -άλλωστε η Αθήνα ήταν γεμάτη, ακόμη και το 1900–, όσο η διαφημιστική αφίσα για τη γαλλική Βενεδικτίνη· το γνωστό λικέρ της εποχής. Προχωρημένες καταστάσεις στο κλεινόν άστυ!

Ευχαριστούμε τον φίλο μας Ι.Β. για την αποστολή κι επισήμανση.