Μουσεία των Αθηνών

Μια ενδιαφέρουσα πληροφόρηση σχετικά με τα Μουσεία (Ακροπόλεως, Αρχαιολογικόν, Βυζαντινόν, Διακοσμητικών Τεχνών, Μπενάκη, Νομισματικόν) που λειτουργούσαν στην Αθήνα μας το 1930, μας έστειλε ο φίλος μας Α.Δ. από την Καισαριανή. Τον ευχαριστούμε θερμά.