Ιστορία, Ποίηση, Ψυχολογία μέχρι και Βοτανική

Πρόγραμμα δια βίου μάθησης για Κυρίες και Δεσποινίδες στον «Παρνασσό» το 1894, παρακαλώ!

Ευχαριστούμε τον φίλο μας Π.Σ. από την ωραία Μήλο για το απόκομμα από την εφημερίδα «Το Άστυ» που μας έστειλε.