Πρωτοτυπία επιγραφών

Είμαστε στο 1880 και η Αθήνα έχει γεμίσει από κάθε είδους επιγραφές καταστημάτων, οι οποίες συναγωνίζονται σε πρωτοτυπία, γεγονός που προξενεί πολλές φορές τουλάχιστον ιλαρότητα.

Ευχαριστούμε την φίλη μας Ι.Ν., που ζει στο μακρινό Ντουμπάι, για τον «θησαυρό» που ανακάλυψε και μοιράστηκε μαζί μας, στον «Αριστοφάνη».