Φόρος... Νωθρότητας

Κομμωτήριο -απέναντι ακριβώς από το ταχυδρομείο- πουλά γραμματόσημα μόλις αυτό κλείσει. Και δικαιωματικά, απαιτεί το κάτι τις για τον κόπο του. Χώρια που λειτουργεί συνδυαστικά, αφού κάποιος μπορεί άνετα και να κουρευτεί. Έτσι γίνονται οι δουλειές…

Ευχαριστούμε το φίλο μας, Ν.Δ. από τη Θεσσαλονίκη, για την αλίευση.

«Στοά», 1883