Ειδοποιήσεις

Η φίλη μας Κ.Ζ. από τη Σπάρτη, μας έστειλε αυτή τη χαριτωμένη αγγελία από το έντυπο ΜΗΝΥΤΩΡ του 1877. Την ευχαριστούμε.