Αιώνιοι φοιτητές!

Ένα διαχρονικό ζήτημα με παλιές ρίζες. Η σατυρική εφημερίδα «Ψαλλίδω» αναλαμβάνει δράση και δεν διστάζει ακόμη και να τους κατονομάσει (1869). Ευχαριστούμε θερμά τον φίλο μας Σ. Δ. από το Φάληρο για την αποστολή