Κλέφτες κι αστυνόμοι...

Από τον φίλο μας Λ.Γ. απ’την όμορφη Θεσσαλονίκη, λάβαμε αυτό το χαριτωμένο απόκομμα της εφημερίδας «Ασμοδαίος» του 1883. Ήταν η εποχή που το παιχνίδι «κλέφτες κι αστυνόμοι» έπαιρνε σατυρικές διαστάσεις. Ευχαριστούμε θερμά.