Παραινέσεις προς τον λιμενάρχη της Ερμούπολης

Από τον «Φανό» του 1879, όπως μας τις έστειλε η αγαπητή φίλη Ο.Ζ. από τη Σύρο. Την ευχαριστούμε.