Οι... διεθνείς πελάτες των ξενοδοχείων και τα καμώματά τους

Μια περίεργη στατιστική μας έστειλε ο φίλος της ιστοσελίδας μας Β.Κ., αλιευμένη από τα «Αθηναϊκά Νέα» του 1937. Ερωτήθηκαν τα μεγάλα ξενοδοχεία της Αθήνας για τη συμπεριφορά των ξένων πελατών τους και τις ιδιοτροπίες τους. Ιδού λοιπόν και τα σχετικά αποτελέσματα:

«Επί 100 ξένων, οι 14 ζητούν πάντοτε δια ψύλλου πήδημα τον διευθυντήν, 20 ερωτούν αδιακόπως αν ήλθε το ταχυδρομείον, 22 ξεχνούν την βρύσιν του νιπτήρος ανοικτήν, 25 παίρνουν μαζί τους πετσέτες του ξενοδοχείου κατά την αναχώρησιν, 30 μαλώνουν με την γυναίκα των εις το δωμάτιον του ξενοδοχείου, 43 πετούν τα σιγάρα τους εις το ταπέτο, 47 παίρνουν μαζί των κλειδιά του ξενοδοχείου, 61 καθαρίζουν τα υποδήματά των με τις μακρυές κουρτίνες των παραθύρων, 62 παίρνουν μαζί των πλήθος από χαρτοφάκελα του ξενοδοχείου, 68 αφίνουν το ηλεκτρικόν αναμμένο την νύκτα και 80 κτυπούν όλα τα κουμπιά όταν θέλουν την καμαριέρα ή τον γκρούμ ή τον σερβιτόρον».

Ενδιαφέροντα τα στοιχεία, δεν βρίσκετε; Καταρρίπτεται λιγάκι και η κλισέ εντύπωση πως ό,τι κάνουν οι ξένοι είναι πάντα καλά καμωμένο. Άνθρωποι είναι κι αυτοί, με τις αδυναμίες τους.

Ευχαριστούμε τον καλό μας φίλο για τα τόσο ενδιαφέροντα στοιχεία που μας έστειλε.