Όλα βιαστικά!

Η φίλη της στήλης Α. Δ. μας έστειλε ένα έμμετρο χαριτωμένο προφίλ του βιαστικού, από την εφημερίδα «Βραδυνή» του 1940. Την ευχαριστούμε.