5ήμερη κανείς?!

Από τον τακτικό μας επισκέπτη Α.Δ. πήραμε μια σπάνια διαφήμιση των Σιδηροδρόμων Πελοποννήσου, η οποία δημοσιεύτηκε το 1929 στην εφημερίδα «Ακρόπολις». Από αυτή μαθαίνουμε ότι οι Σιδηρόδρομοι είχαν και γραφείο Τουρισμού, που δεν ξεχνούσε μάλιστα να κατατάξει και τους μαθητές σαν δυνητικούς πελάτες. Φυσικά έκπληξη προξενεί το γεγονός, ότι από το 1929 διοργανωνόντουσαν πολυήμερες σχολικές εκδρομές. Να λοιπόν που η διαφήμιση καταγράφει πολλές φορές τα κοινωνικά δρώμενα.

Αγαπητέ φίλε σας ευχαριστούμε γι’ αυτά που μας βοηθήσατε να μάθουμε…