Σ'ένα σπάνιο επιστολικό δελτάριο του 1884 μαθαίνουμε πώς γράφεται η διεύθυνση του λήπτορος

Ο φίλος της στήλης Μίλτος Κιτανίδης, μας έστειλε από τη Γαλλία ένα επιστολικό δελτάριο του 1884! Σ’αυτό, ο αποστολέας παραπονιέται στον εκδότη της «ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ» Δημ.Κορομηλά, ότι δεν έλαβε ένα συγκεκριμένο φύλλο. Το δελτάριο περιέχει τις εξής ταχυδρομικές οδηγίες:

«Επί των εις πόλιν πεμπομένων θέσε ακριβώς την διεύθυνσιν του λήπτορος, επί δε των εις χωρίον τον Δήμον και την Επαρχίαν εις ούς υπάγεται. Επί του προσθίου μέρους τίθεται μόνον η επιγραφή.»

Κύριε Κιτανίδη σας ευχαριστούμε θερμά.