Υπάρχει και το άσμα: Where the streets have no name!

Τι τραβούσαν οι καημένοι πρόγονοί μας για να στείλουν μια επιστολή, όταν οι δρόμοι δεν είχαν όνομα… (1842)