Πότε έχουν προτεραιότητα οι πεζοί?!

Ένα δύσκολο έργο ανέλαβε η Τροχαία τη δεκαετία του 1930: να μάθει στους προγόνους μας Κυκλοφοριακή Αγωγή. Τα μαθήματα συνεχίζονται μέχρι τις μέρες μας... (Πρωία, 1939)