Όλα τα είχε η καλοκαιρινή Γλυφάδα

....ακόμα και επιδείξεις μόδας. (Εθνική, 1938)