Λοταρία άλλης εποχής, στο πνεύμα των γιορτών πάντα

Ένα παιχνίδι που παιζότανε μετά μανίας το 1931 -άλλο σύμπτωμα της κρίσης κι αυτό- ήταν και η τόμπολα-λοταρία, και τα συναφή