Ορφανό... γράμμα

Τι κάνεις όταν θέλεις να στείλεις ένα γράμμα σε μια πόλη χωρίς ονομασίες δρόμων; Βάζεις αγγελία στην εφημερίδα… (1842)