Έντυπη ευγνωμοσύνη

Δημόσια διαλάληση του παθήματός μας και αντίστοιχες ευχαριστίες στο γιατρό-σωτήρα. Τέτοιες αγγελίες ήταν πολύ συνηθισμένες τα πρώτα οθωνικά χρόνια.
«ΤΑΧΥΡΥΘΜΟΣ ΦΗΜΗ» 1850