Κοινωνική καταχώρηση στην εφημερίδα «Πατρίς» του 19291

Ερωτευμένοι, προσέχετε τα πολλά σαλιαρίσματα γιατί «σέρνεται» και γρίπη